top of page

HR Legal

Uitwerken juridische vraagstukken met praktijkgerichte oplossingen en implementatieplan

Bedrijven worden vaak geconfronteerd met juridische vragen binnen hun HR-beleid waarvoor zij een praktijkgerichte oplossing willen.

Door de snel wijzigende sociale wetgeving is het vaak niet eenvoudig om van alle laatste evoluties op de hoogte te zijn.  Bedrijven lopen dan ook, soms onwetend, risico’s op kosten.

 

Met onze brede praktijkervaring kunnen wij de best practices aanreiken en met de do’s en don’ts komen we tot de best werkbare oplossing voor de klant.

Voorbeeld:

  • door enkele acquisities heeft een bedrijf verschillende personeelsstatuten die zij, waar mogelijk, wil harmoniseren.

  • door andere vereiste productievolumes, heeft een bedrijf  nood aan een ander ploegenstelsel.

  • de contracten en arbeidsvoorwaarden van account managers zijn door de marktevolutie niet meer up-to-date.

bottom of page